Termomapping Kaye Validator 2000

Project Support A/S kvalificerer med Kaye Validator 2000. Testudstyret er kvailificeret og styres vha. Project Support’s
kvalitetssystem. Alle medarbejdere har gennemgået træning i brugen af Kaye Validatorer.

 • 36 kanaler
 • System nøjagtighed ± 0,5 °C
 • Måleområde – 95 °C to 400 °C
 • Op til 30 meter termofølere
 • NIST sporbart kalibreringscertifikat på kritisk måleudstyr.
 • Overholder FDA 21 part 11 requirement
 • Mulighed for tilslutning af tryktransmitter til eftervisning af mættet vandamp.
 • Logging af data fra 1 sekunds interval.
 • Afrapportering kan tilpasses kundes behov dvs. statistiske funktioner, Fo, MKT mm.
 • Mulighed for logning af temperatur, fugt og CO2 på samme rapport.

Eksempler på områder hvor der kan benyttes Validator:

 • Autoklaver
 • Tanke
 • SIP systemer
 • Penetrations studier
 • Frysetørrere
 • Klima rum og skabe
 • Inkubatorer, (inkl. Fugt og CO2)
 • Fermentorer

Them there will be no surprises, and these agreements put berk https://homework-writer.com/