Project Support A/S
Persondatapolitik

Et af Project Support A/S overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

Project Support A/S ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, Project Support A/S håndterer dine personoplysninger.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Project Support A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Project Support A/S
Lyngby Hovedgade 98
2800 Kgs. Lyngby
Cvr nr. 25496949
info@projectsupport.dk
Tlf. 3321 7208

Att.: Frank Horsbøl

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:
Hvilke informationer indsamler vi:

Project Support A/S indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger.
 • Demografiske oplysninger.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Project Support A/S personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Project Support A/S mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Formål med indsamlingen:

Project Support A/S indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelser samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelser, der både afgør hvilke personoplysninger Project Support A/S indsamler samt formålet med indsamlingen.

Project Support A/S formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine køb af Project Support A/S serviceydelser
 • Kontakt til dig før, under eller efter modtagelse af vores ydelse.  
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Project Support A/S serviceydelser. Tilpasning af Project Support A/S kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig.
 • Administration af din relation til Project Support A/S.
 • Opfyldelse af lovkrav.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Project Support A/S baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Project Support A/S kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med mødeafvikling og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Project Support A/S behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Project Support A/S kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Project Support A/S forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Project Support A/S serviceydelser.

Oplyser du Project Support A/S om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, bruger Project Support A/S oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse.

Behandling af dine personoplysninger er yderligere pålagt Project Support A/S ved lov.

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Du er anonym som bruger af Project Support A/S hjemmesider. Med andre ord, vi registrerer ikke automatisk nogen oplysninger, der er i stand til at identificere dig personligt.

For at udvikle og forbedre vores hjemmesider og måle trafik på siderne, indsamler vi automatisk statistisk information i anonymiseret form om brugen af vores hjemmesider. Vi benytter ikke Cookies til at indsamle personlige identificerbare informationer. Se vores cookiepolitik HER

Når du kontakter os via mail eller via nyhedsbrev:
Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev:

Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev indsamles kun mailadresse og navn.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at du vi kan levere vores nyhedsbrev, og grundlaget for behandlingen er dit samtykke. Vi kan opbevare sådanne oplysninger så længe du abonnere. Vælger du og opsige dit abonnement sletter vi dine oplysninger.

Hvis du skriver en mail til os direkte eller via hjemmeside:

Vi indsamler ikke personlige oplysninger, med mindre du udtrykkeligt har leveret dem til os f.eks. ved at udfylde en mail. Vi deler ikke sådanne oplysninger med tredjeparter.

Vi kan opbevare sådanne oplysninger så længe de er relevante for din forespørgsel. Ellers slettes de efter 5 år.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

Oplysningerne vil alene blive brugt internt i Project Support A/S i forbindelse med besættelse af stillingen. Dog kan vi efter aftale med dig gemme og behandle oplysningerne i forbindelse med besættelse af andre eller fremtidige stillinger. Det vil kun være Project Support A/S HR-afdeling samt de personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.

Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter dags dato, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer den i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid.

Navn og kontaktoplysninger:

Vi indsamler data om dig, både personlige data (f.eks. Dit navn og kontaktoplysninger) og også følsomme personoplysninger (f.eks. Oplysninger i dit CV). Personoplysninger og følsomme personoplysninger bliver gemt, behandlet, brugt og oplyst af os på følgende måder:

 • At vurdere data om dig til job, som vi vurderer kan være egnet til dig
 • At sende dine oplysninger til kunder for at byde på projekter.
 •  At give dig mulighed for at indsende dit CV til kunder
 • At markedsføre vores komplette udvalg af tjenester (konsulentvirksomhed)
 • At sætte os i stand til at udvikle og markedsføre andre produkter og tjenester og forbedre vores kundeservice og gøre vores tjenester mere værdifulde 
 • At besvare dine spørgsmål og forespørgsler til tredjepart, hvor vi har opbevaret dem for at levere tjenester, som du eller vores klient har anmodet om, sådanne referencer, kvalifikationer og kriminalreferencekontroltjenester, verifikation af de oplysninger, du har leveret fra tredjeparts kilde
 • Til tredjeparter, der udfører funktioner på vores vegne, og som også yder tjenester til os, såsom professionelle rådgivere, it-konsulenter, der udfører test- og udviklingsarbejde.
 • Til lovgivende eller retshåndhævende myndigheder, hvis vi i god tro tror, at vi ifølge loven skal oplyse det i forbindelse med opdagelse af kriminalitet, opkrævning af skatter eller afgifter for at overholde enhver gældende lov eller retsorden kompetent jurisdiktion eller i forbindelse med retssager
Opbevaring og tidsrum:

De personlige oplysninger, du giver os, kan være tilgængelige for andre Project Support A/S medarbejdere, kunder og tredjeparter angivet ovenfor. Dine personlige oplysninger vil ikke blive sendt til eller kunne åbnes uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Vi er ved lov forpligtet til at holde dine oplysninger så længe som nødvendigt for at overholde vores lovmæssige og kontraktlige forpligtelser og i overensstemmelse med vores legitime interesser som datastyring.

Vi vil bruge rimelige bestræbelser på at sikre, at dine personlige data opretholdes og opdateres. Du er imidlertid forpligtet til at informere os om alle ændringer i din personlige oplysninger.

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 6 måneder.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Project Support A/S persondatapolitik skrevet 2018.04.18.