Project Support A/S

I Project Support A/S er vi specialister i validering af  faciliteter til lægemiddelproduktion, fx i forbindelse med produktion af cannabis og/eller opbevaring af andre lægemiddelprodukter. Vores mange årige erfaring fra pharmabranchen gør os i stand til at yde kompetente rådgivning i validering iht. GMP og GACP.

Vi tilbyder support til:

Mapping af rum med følgende parametre:

   • Temperatur: DANAK kalibrerede trådløse loggere i op til  120 punkter
   • Fugt: DANAK kalibrerede trådløse loggere
   • CO2: DANAK kalibreret udstyr
   • Lux måling: Sporbart

Vi benytter vores trådløse loggere med real time, der overholder de strenge krav i den farmaceutiske branche.

Udarbejdelse af valideringsdokumentation:

   • Kravsspecifikation (URS)
   • Risikovurderinger (RRA)
   • Installationskvalificering (IQ)
   • Funktionskvalificering (OQ)
   • Performancekvalificering (PQ)
   • Udarbejdelse af brugermanualer (SOP)